Észrevételezésen két csömöri társaság jelentéstervezete

2018-06-04 11:00:00   |   Feltöltötte: Vida Cecília

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) megküldte az ellenőrzésről készített jelentések tervezetét a Csömöri Települési Szolgáltató Nkft. és a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nkft. ügyvezetőjének, valamint Csömör Nagyközség Önkormányzata polgármesterének, akiknek tizenöt nap áll rendelkezésre észrevételeik ÁSZ részére történő megküldésére.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a 2013. és 2016. közötti időszakban az önkormányzat szabályszerűen gyakorolta-e a tulajdonosi jogait; a gazdasági társaságok működésének szabályozottsága, gazdálkodásuk és vagyongazdálkodásuk megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak; valamint a társaságok gazdálkodásának átláthatósága és elszámoltathatósága biztosított volt-e.


A Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nkft. az Önkormányzat 100%-os tulajdonában állt. Az Önkormányzat 2011. május 24-én alapította a Társaságot 0,5 M Ft törzstőkével, 2016. évben a Társaság törzstőkéjét 3,0 M Ft-ra emelte. Az Önkormányzat önként vállalt közfeladatai ellátására hozta létre a társaságot, amelynek fő tevékenysége keretében a helyi polgárok sportolási lehetőségét, sportversenyek szervezését, a helyi utánpótlás bázis növelését biztosította. A Társaság az ellenőrzött időszakban az Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pontja és az önkormányzati SZMSZ alapján közfeladatot látott el és önkormányzati, illetve a Tao. tv. alapján biztosított támogatásokból működött. A 2013-2015. években nyereséges gazdálkodást folytatott, 2016-ban veszteséggel zárt.


A Csömöri Települési Szolgáltató Nkft. 2013. október 31-én jött létre. 2015. május 27-ig a Társaság többségi tulajdonosa (98%-os tulajdoni hányaddal), 2015. május 28-tól kizárólagos tulajdonosa az Önkormányzat volt. A Társaság fő tevékenysége 2013. október 31-től 2016. december 31-ig nem veszélyes hulladék gyűjtése, szemétszállítás volt, amely a közszolgáltatásnak minősült. 2015. évtől az Önkormányzat megbízta a Társaságot települési szolgáltatási feladatok ellátásával. A Társaság jegyzett tőkéje az ellenőrzött időszakban nem változott, 15,4 M Ft volt.

 

 


A társaságok az ellenőrzött időszakban nem tartoztak a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közé.


Az ÁSZ az ellenőrzésekről készült jelentéstervezeteket az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdése alapján megküldte az ellenőrzött társaságok ügyvezetőinek és az önkormányzat polgármesterének, akik az ellenőrzések megállapításaira tizenöt napon belül írásban tehetnek észrevételeket. Az ÁSZ a beérkezett észrevételekre az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdése alapján harminc napon belül írásban válaszol. Az ÁSZ a számvevőszéki jelentések szövegezésénél figyelembe veszi az elfogadott észrevételeket, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a jelentésekben.

 

Dr. Horváth Margit
felügyeleti vezető