Észrevételezésen három kórház jelentéstervezete

2018-07-25 11:41   |   Feltöltötte: Csepreginé Tancsik Erzsébet

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 15 napos észrevételezés céljából megküldte szekszárdi székhelyű Tolna Megyei Balassa János Kórház, a hatvani székhelyű Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet és a soproni székhelyű Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet ellenőrzéséről készített jelentéstervezeteket az ellenőrzött szervezetek vezetői részére.

Az egészségügyi ellátások költsége folyamatosan a társadalmi érdeklődés középpontjában áll. A központi költségvetésből az egyik legjelentősebb kiadást az egészségügyi ellátásokra fordított kiadások jelentik, amelyekből a kórházak kapják a legtöbb támogatást. Ezért indokolt, hogy az Állami Számvevőszék az egészségügyi intézmények pénzügyi és vagyongazdálkodását rendszeresen több évre kiterjedően ellenőrizze.

 

 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzése kiterjedt az ellenőrzött szervezetekre vonatkozó irányító szervi feladatok ellátására, a kórházak belső kontroll rendszerének kialakítására és működtetésére. Az ellenőrzés érintette a pénzügyi és vagyongazdálkodás szabályszerűségét, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését, valamint az integritás szemlélet érvényesülésének értékelését.

 

Az ellenőrzés 2014. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra terjedt ki. A helyszíni ellenőrzést követően összeállított számvevőszéki jelentéstervezeteket az elnöki értekezlet megtárgyalta. A jelentéstervezetek kiküldésre kerültek az ellenőrzött szervezetek vezetői részére.

 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdése értelmében az ellenőrzött szervezetek vezetői az ellenőrzés megállapításaira 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek. Az ÁSZ a jelentéstervezetekre tett észrevételeket értékeli. Az elfogadott észrevételeket figyelembe veszi a végleges jelentés összeállításakor, a figyelembe nem vett észrevételeket indokolással szerepelteti.

 

Salamon Ildikó
felügyeleti vezető
Csepreginé Tancsik Erzsébet
számvevő főtanácsos