Észrevételezésen három állami tulajdonú gt. jelentéstervezete

2018-08-06 08:28   |   Feltöltötte: Erdélyi László Tamás

Az Állami Számvevőszék megküldte észrevételezésre a Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft., az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., valamint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentéstervezeteket az ellenőrzött társaságok vezetőinek és a tulajdonosi jogok gyakorlóinak, akik a kézhezvételt követő 15 napon belül tehetnek észrevételt az ellenőrzés megállapításaira.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése keretében ellenőrizte a Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.-t és a felette tulajdonosi jogokat gyakorló Debreceni Egyetemet és Állami Egészségügyi Ellátó Központot, valamint az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-t és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-t, illetve a társaságok feletti tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t.


Az ellenőrzések célja annak értékelése volt, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e. A gazdálkodó szervezet szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak; biztosítva volt-e a közfeladatok átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a közszolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással. Az ellenőrzések célja volt továbbá, hogy a vagyonváltozást eredményező döntések esetében a tulajdonosi jogok gyakorlója és a gazdálkodó szervezet szabályszerűen jártak-e el.


Az ÁSZ az észrevételezési jog biztosítása érdekében az ÁSZ törvénynek megfelelően megküldte az elkészült számvevőszéki jelentéstervezeteket az ellenőrzött szervezetek vezetői részére, akik az ÁSZ törvény értelmében az ellenőrzés megállapításaira 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek. A határidőben beérkezett észrevételek értékelésre kerülnek, amely keretében az ÁSZ az elfogadott észrevételeket figyelembe veszi a jelentések összeállításakor, míg az el nem fogadott észrevételeket a végleges számvevőszéki jelentésekben indokolással szerepelteti.

 

 

Pető Krisztina
felügyeleti vezető