Észrevételezésen Gyulasport Nonprofit Kft. jelentéstervezete

2018-05-09 11:00:00   |   Feltöltötte: Federics Adrienn

Az Állami Számvevőszék megküldte a Gyulasport Sportlétesítményeket Működtető, Utánpótlás Nevelő Sportiskola, Sportszervező és Szolgáltató Nonprofit Kft. ellenőrzéséről készített jelentéstervezetet 15 napos észrevételezésre az ellenőrzött társaság ügyvezetőjének és a tulajdonos Gyula Város Önkormányzata polgármesterének.

 

 

Az Állami Számvevőszék Gyulasport Sportlétesítményeket Működtető, Utánpótlás Nevelő Sportiskola, Sportszervező és Szolgáltató Nonprofit Kft. (Társaság) megfelelőségi ellenőrzését a 2013-2016. közötti időszakra végezte el. Az ÁSZ a jelentéstervezetet a Társaság ügyvezetőjének, továbbá Gyula Város Önkormányzatának küldte meg az ÁSZ törvényben rögzített észrevételezési jog biztosítása érdekében. Az ellenőrzöttek az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény előírásai alapján a jelentéstervezet átvételétől számított 15 napig élhetnek észrevételezési jogukkal. Az ÁSZ a beérkezett észrevételekre 30 napon belül írásban válaszol. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket a számvevőszéki jelentések szövegezésénél figyelembe veszi, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a jelentésekben.


A Társaság közfeladatot ellátó, közhasznú jogállású szervezetként működött. A Társaság főtevékenysége az önkormányzati sportlétesítmények, ennek keretében elsősorban a városi sportcsarnok és másik két nagyobb városi sporttelep működtetése volt. Emellett szervezte és bonyolította három sportág (atlétika, kézilabda, kosárlabda) utánpótlás-nevelési feladatainak ellátását. A Társaság a közhasznú feladatai ellátása mellett kiegészítő jelleggel vállalkozási (bérbeadási és hirdetési) tevékenységet is végzett.

 


Az ellenőrzés keretében a számvevők azt értékelték, hogy az Önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenysége során szabályszerűen gyakorolta-e a tulajdonosi jogait, a Társaság szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége, bevételeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak.

 

Klinga László
felügyeleti vezető