Észrevételezésen egy újabb önkormányzati Gt. jelentéstervezete

2018-05-14 11:00:00   |   Feltöltötte: Makkai Mária

Az Állami Számvevőszék a Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentéstervezetet megküldte 15 napos észrevételezésre az ellenőrzött szervezetek vezetői részére. Nagykáta Város polgármestere és a Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője az átvételt követő 15 napon belül észrevételt tehet a jelentéstervezetben szereplő megállapításokra.

 

Az ÁSZ ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlás, valamint a Társaság szabályozottsága és gazdálkodása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzés a 2013. január 1-jétől 2016. december 31-ig tartó időszakot fedte le.

 


Nagykáta Város Önkormányzata 100%-os tulajdonosként alapította 2008-ban a Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft-t. A Társaság közszolgáltatóként ellátta Nagykáta város területén a kommunális szilárd hulladék gyűjtését, szállítását és elhelyezését, majd 2013. május 1-jétől a köztemető üzemeltetését. Egyéb feladatai között szerepelt a városi piac, majd 2013. július 1-jétől a Nagykátai Gyógy- és Strandfürdő üzemeltetése. A Társaság nem rendelkezett vagyonkezelt eszközzel.


Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény alapján az ellenőrzött szervezetek vezetői részére az észrevételezésre nyitva álló határidő a jelentéstervezet átvételétől számított 15 nap. A határidőben megtett észrevételeket az ÁSZ értékeli és azokra a beérkezéstől számított harminc napon belül írásban válaszol.

 


Makkai Mária
felügyeleti vezető
Szommer Virgil
számvevő