Észrevételezésen egy állami cég jelentéstervezete

2018-08-07 14:16   |   Feltöltötte: Szenczi Beáta

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) megküldte az ellenőrzésről készített jelentéstervezetet az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének és a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. vezérigazgatójának. Az érintetteknek tizenöt nap áll rendelkezésre észrevételeik ÁSZ részére történő megküldésére.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a 2013. december 18. és 2016. december 31. közötti időszakban a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e; illetve a gazdálkodó szervezet működése, valamint vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak.


Az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 18-án került a Magyar Állam kizárólagos tulajdonába. A vásárlás célja a nemzeti hulladékgazdálkodás hazai tulajdonba vétele, abban az állami szerepvállalás növelése, országos szinten a szolgáltatás egységes elveinek követelményszerű kialakítása volt.

 


A Társaság fő tevékenységi köre a TEÁOR szerinti vagyonkezelés (holding) volt, közfeladatot nem látott el, közszolgáltatást nem végzett, hulladékgazdálkodással összefüggő operatív tevékenységet nem folytatott. A Társaság 2016. évi éves beszámolója szerint összesen 33 működő társaságban rendelkezett 12,75 – 100,0 % közötti részesedéssel, ebből 21 leányvállalat, 11 társult vállalkozás, 1 közös vezetésű vállalat és 2 egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozás volt.


Az ÁSZ az ellenőrzésekről készült jelentéstervezetet az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdése alapján megküldte az ellenőrzött társaság ügyvezetőjének és a tulajdonosi joggyakorlónak, akik az ellenőrzések megállapításaira tizenöt napon belül írásban tehetnek észrevételeket. Az ÁSZ a beérkezett észrevételekre az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdése alapján harminc napon belül írásban válaszol. Az ÁSZ a számvevőszéki jelentések szövegezésénél figyelembe veszi az elfogadott észrevételeket, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a jelentésekben.

 

Dr. Horváth Margit

felügyeleti vezető