Észrevételezésen Bugac utóellenőrzésének jelentéstervezete

2018-07-30 10:30   |   Feltöltötte: Fehér Piroska

Megküldésre került Bugac Nagyközségi Önkormányzat ellenőrzéséről szóló jelentéstervezet az ellenőrzéssel érintett szervezetek vezetőinek, akik tizenöt napon belül tehetik meg a jelentéstervezet megállapításaira vonatkozóan észrevételeiket.

Az utóellenőrzés arra irányult, hogy a Bugac Nagyközségi Önkormányzat a pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzéséről készült 16074. számú ÁSZ jelentésben szereplő intézkedést igénylő megállapításokkal és javaslatokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta-e.

 

Az intézkedések végrehajtásával az adott terület szabályszerű működése vonatkozásában a kockázatok csökkenhetnek, azonban hosszabb távon az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásával önmagában nem szűnnek meg, csak akkor, ha beépülnek az ellenőrzött szervezet működésébe, azokat folyamatosan karban tartják, figyelembe véve, illetve kezelve a változásokat. Emellett az intézkedések végrehajtásáig újabb kockázatok merülhetnek fel a szabályszerű működés vonatkozásában, amelyek kezelése szintén kiemelten fontos az ellenőrzött szervezet számára.

 

Az Elnöki Értekezleten elfogadott jelentéstervezet az ellenőrzés felügyeleti vezetőjének átadásra került, aki az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellenőrzéssel érintett szervezetek vezetőinek, így Bugac Nagyközségi Önkormányzat polgármestere, valamint jegyzője részére észrevételezésre megküldte az ellenőrzésről készített jelentéstervezetet.

 

Az ellenőrzés megállapításaira vonatkozó észrevételeiket – az ÁSZ tv. 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – tizenöt napon belül tehetik meg az ellenőrzött szervezetek vezetői.

 

Az Állami Számvevőszék részére határidőben megküldött észrevételeket az Állami Számvevőszék értékeli, majd dönt azok figyelembe vételéről, vagy elutasításáról.

 

Varga Edit
felügyeleti vezető


Fehér Piroska

számvevő