Észrevételezésen Bordány Nagyközség jelentéstervezete

2019-01-04 13:38   |   Feltöltötte: Lovász Julianna

Megküldésre került Bordány Nagyközség Önkormányzata ellenőrzéséről készített jelentéstervezet az ellenőrzéssel érintett szervezetek vezetőinek, akik tizenöt napon belül tehetik meg a jelentéstervezet megállapításaira vonatkozóan észrevételeiket.

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési programjában meghatározott kritériumai szerint elvégezte Bordány Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) integritás- és belső kontrollrendszere ellenőrzését, 2017. év, illetve az éves költségvetési beszámolónak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény által megállapított jóváhagyásáig (2018. május 31-ig) tartó időszak vonatkozásában.


Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Önkormányzat belső kontrollrendszere biztosította-e a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő elszámoltatható, átlátható, szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás feltételeit. Az ellenőrzés keretében értékeltük továbbá, hogy az Önkormányzatnál kiépítették és erősítették-e a korrupciós kockázatok kezelését szolgáló integritás kontrollokat és azt, hogy megteremtették-e a teljesítményellenőrzés feltételeit.


Az Állami Számvevőszék az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellenőrzéssel érintett szervezetek vezetőinek, az Önkormányzat polgármestere és a jegyzője részére észrevételezésre megküldte az ellenőrzésről készített jelentéstervezetet.


Az ellenőrzés megállapításaira vonatkozó észrevételeiket – az ÁSZ tv. 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – tizenöt napon belül tehetik meg az ellenőrzött szervezetek vezetői.


Az Állami Számvevőszék részére határidőben megküldött észrevételeket az Állami Számvevőszék értékeli, majd dönt azok figyelembe vételéről, vagy elutasításáról.


Varga Edit
felügyeleti vezető
Dékány-Lovász Julianna
számvevő gyakornok