Észrevételezésen az Ukrán Önkormányzat jelentésének tervezete

2018-08-03 12:01   |   Feltöltötte: Fehér Piroska

Az Ukrán Országos Önkormányzat ellenőrzéséről készített jelentéstervezet megküldésre kerül az ellenőrzéssel érintett szervezetek vezetőinek, akik tizenöt napon belül tehetik meg a jelentéstervezet megállapításaira vonatkozóan észrevételeiket.

Az utóellenőrzés arra irányult, hogy az Ukrán Országos Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a gazdálkodásának ellenőrzéséről készült 15133. számú ÁSZ jelentésben szereplő intézkedést igénylő megállapításokkal és javaslatokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta-e.

 

Az utóellenőrzés feltárja, hogy az Önkormányzat az intézkedések végrehajtásával hasznosította-e a korábbi ellenőrzési jelentésben a hiányosságok megszűntetése, illetve a kockázatok kezelése érdekében megfogalmazott javaslatokat, illetve az intézkedések végrehajtása elmaradásának következtében továbbra is fennálló szabálytalanság esetén értékeli a közpénzek, közvagyon veszélyeztetettségét.

 

Az ellenőrzés megállapításaira vonatkozó észrevételeiket – az ÁSZ tv. 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – tizenöt napon belül tehetik meg az ellenőrzött szervezetek vezetői.

 

Az Állami Számvevőszék részére határidőben megküldött észrevételeket az Állami Számvevőszék értékeli, majd dönt azok figyelembe vételéről, vagy elutasításáról.

 

Varga Edit

felügyeleti vezető

 

Fehér Piroska

számvevő