Észrevételezésen az NSK ellenőrzéséről készített jelentéstervezet

2018-08-03 12:58   |   Feltöltötte: Csepreginé Tancsik Erzsébet

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 15 napos észrevételezés céljából megküldte a Nemzeti Sportközpontok ellenőrzéséről készített jelentéstervezetet az ellenőrzött szervezetek vezetői részére.

A központi alrendszer részét képező intézmények alapvető rendeltetése a közfeladatok ellátásának biztosítása. A közpénzek felhasználásában meghatározó, központi alrendszerbe tartozó intézmények pénzügyi és vagyongazdálkodási tevékenységük, feladatellátásuk súlya miatt jelentős hatást gyakorolhatnak a költségvetés egyensúlyának fenntartására. Hatással vannak továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás minőségére, a kormányzati (szak)politikák végrehajtására. Az intézményi beruházások megvalósítására fordított költségvetési források nagyságrendje, a beruházások révén létrehozott nemzeti vagyon hasznosítása a társadalmi érdeklődés kiemelt területe. Indokolt ezért, hogy az Állami Számvevőszék ezen intézmények pénzügyi és vagyongazdálkodását, ideértve a közpénzből megvalósuló kiemelt jelentőségű beruházások döntés- előkészítéstől, a kivitelezés megkezdéséig tartott szakaszban kifejtett tevékenységét is, az esetleges átalakulások szabályszerűségét rendszeresen ellenőrizze.

 

 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzése kiterjedt a Nemzeti Sportközpontokra vonatkozó irányító szervi feladatok ellátására, valamint az intézmény a belső kontrollrendszerének kialakítására és működtetésére. Az ellenőrzés érintette a pénzügyi és vagyongazdálkodás szabályszerűségét, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését, valamint az integritás szemlélet érvényesülésének értékelését. Az ellenőrzés kiterjedt továbbá a Beruházásról (Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont megvalósítása) szóló döntés előkészítésére.

 

Az ellenőrzés a pénzügyi és vagyongazdálkodás vonatkozásában a 2012. január 1-jétől 2016. december 31-ig tartó időszakra, a Beruházás tekintetében a 2017. június 2-tól 2017. november 22-ig tartó időszakra terjedt ki. A helyszíni ellenőrzést követően összeállított számvevőszéki jelentéstervezetet az elnöki értekezlet megtárgyalta. A jelentéstervezet kiküldésre került az ellenőrzött szervezetek vezetői részére.

 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdése értelmében az ellenőrzött szervezet vezetői az ellenőrzés megállapításaira 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek. Az ÁSZ a jelentéstervezetre tett észrevételeket értékeli. Az elfogadott észrevételeket figyelembe veszi a végleges jelentés összeállításakor, a figyelembe nem vett észrevételeket indokolással szerepelteti.

 

Salamon Ildikó
felügyeleti vezető
Csepreginé Tancsik Erzsébet
számvevő főtanácsos