Észrevételezésen az NFSI NKft. ellenőrzésének jelentéstervezete

2018-07-27 14:47   |   Feltöltötte: Gergely Szabolcs
Utoljára frissítve: 2018-07-27 14:58

Elkészült az NFSI Nemzeti Stratégiai és Fejlesztési Intézet Nonprofit Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről készült jelentéstervezet, amelyet az ÁSZ észrevételezés céljából megküldött az ellenőrzöttek részére. A jelentés tervezetére az ellenőrzött szervezet vezetője, illetve az állami tulajdonú gazdasági társaság tulajdonosi jogait gyakorló intézmény vezetője 15 napon belül észrevételt tehet. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket figyelembe veszi a jelentés összeállításakor.

 

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik. Az állami vagyonnal való gazdálkodást illetően a tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás feladata az állami vagyon átlátható, rendeltetésszerű és felelős felhasználásának biztosítása. Minden közpénzt, közvagyont használó szervezettel szemben társadalmi igény, hogy tevékenységéről elszámoljon. Az Állami Számvevőszék ezért stratégiájában célul tűzte ki a gazdálkodó szervezetek ellenőrzését.

 

Fókuszban a gazdasági társaságok ellenőrzése

 

Az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft-t a Magyar Állam 2014-ben alapította. A Társaság 2017 kezdődően nonprofit gazdasági társaságként folytatta tevékenységét. A 100 %-os állami tulajdonban lévő, közfeladatot ellátó gazdasági társaság főtevékenysége egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés. Ezzel összhangban legfontosabb feladatai voltak: az európai uniós pályázatok projektmenedzseri, közbeszerzési feladatainak ellátása az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások hazai pályázatkezelési feladatainak ellátása.


Az Állami Számvevőszék 2015-2016. évekre kiterjedő ellenőrzése során arra kereste a választ, hogy szabályszerű volt-e a társaság gazdálkodása és az ehhez kapcsolódó tulajdonosi joggyakorlás.


Az ÁSZ az ügyvezető és a tulajdonosi jogokat gyakorló intézményvezető részére megküldte az elkészült számvevőszéki jelentéstervezetet az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ törvény) 29. § (1) bekezdésének megfelelően. Az ellenőrzöttek az ÁSZ törvény 29. § (2) bekezdése értelmében az ellenőrzés megállapításaira 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek. A határidőben beérkezett észrevételek értékelésre kerülnek, amely keretében az ÁSZ az elfogadott észrevételeket figyelembe veszi a jelentés összeállításakor, míg az el nem fogadott észrevételeket a végleges számvevőszéki jelentésben indokolással szerepelteti.

 

Dr. Németh Erzsébet felügyeleti vezető