Észrevételezésen az MNB jelentéstervezete

2019-02-12 10:44   |   Feltöltötte: Kőrösi Viola

Az Állami Számvevőszék 15 napos észrevételezésre megküldte a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzéséről készített jelentéstervezetet az ellenőrzött szervezet vezetője részére.

Az Állami Számvevőszék a Magyar Nemzeti Bank működésének szabályszerűsége ellenőrzése keretében végzett ellenőrzést illetve utóellenőrzést a Magyar Nemzeti Banknál.

 

A jelentéstervezet a Magyar Nemzeti Bank 2017. évi működésének és feladatellátásának szabályszerűségét, valamint az intézkedési tervben előírt feladatának teljesülését mutatja be. Az MNB ellenőrzésének célja többek között annak megállapítása volt, hogy az MNB alapfeladatai közé nem tartozó tevékenységei és gazdálkodása tekintetében az irányítási, döntéshozatali és ellenőrzési rendszere szabályozottan és szabályszerűen működött-e. Az ellenőrzés arra is kereste a választ, hogy az MNB pénzügyi közvetítőrendszert felügyelő, ellenőrző és szabályozó tevékenysége, valamint a szanálási hatósági tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak. Az utóellenőrzés vonatkozásában az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a 17114. sorszámú számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat a Magyar Nemzeti Bank végrehajtotta-e.

 

 

Az ÁSZ az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény előírásainak megfelelően észrevételezési jogot biztosít azzal, hogy a jelentéstervezetet megküldte az ellenőrzött szervezet vezetőjének, aki annak megállapításaira 15 napon belül írásban észrevételt tehet. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket a számvevőszéki jelentés szövegezésénél figyelembe veszi, a figyelembe nem vett észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a nyilvánosságra hozott jelentésében.

 

 

Dr. Pulay Gyula
felügyeleti vezető

 

 

Kőrösi Viola
számvevő