Észrevételezésen az Erkel Ferenc Kulturális Központ jelentésterve

2018-06-13 08:47   |   Feltöltötte: Federics Adrienn

Az Állami Számvevőszék megküldte az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. ellenőrzéséről készített jelentéstervezetet 15 napos észrevételezésre az ellenőrzött társaság ügyvezetőjének és a tulajdonos Gyula Város Önkormányzata polgármesterének.

 

Az Állami Számvevőszék folytatja az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzését, mellyel – a stratégiájával összhangban – hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel a közfeladatok ellátása érdekében.


Az ellenőrzések a 2013-2016. évekre vonatkozóan, az önkormányzati tulajdonosi joggyakorlás és a gazdasági társaságok szabályozottságának, vagyongazdálkodásának, bevételei és ráfordításai elszámolásának, továbbá az önköltségszámítás szabályszerűségére terjedtek ki.


Az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. Gyula Város Önkormányzata 2008-ban alapította. A társaság közművelődési feladatokat látott el, területi múzeumok, kiállítóterek és látogatóközpont működtetését, valamint kulturális, turisztikai programok bonyolítását, konferenciák, rendezvények szervezését végezte. A társaság az ellenőrzött időszakban az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában volt.

 


Az ellenőrzöttek az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény előírásai alapján a jelentéstervezet átvételétől számított 15 napig élhetnek észrevételezési jogukkal. Az ÁSZ a beérkezett észrevételekre 30 napon belül írásban válaszol. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket a számvevőszéki jelentések szövegezésénél figyelembe veszi, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a jelentésekben.

 

Klinga László
felügyeleti vezető