Észrevételezésen az ÉMI NKft. jelentéstervezete

2018-11-27 17:02   |   Feltöltötte: Federics Adrienn

Az Állami Számvevőszék megküldte az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ellenőrzéséről készített jelentéstervezetet 15 napos észrevételezésre az ellenőrzött társaság ügyvezetőjének és a tulajdonosi joggyakorló minisztériumok vezetőinek.

Az Állami Számvevőszék az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. megfelelőségi ellenőrzését a 2013-2016. közötti időszakra végezte el. Az ÁSZ a jelentéstervezetet a társaság ügyvezetőjének, továbbá az Innovációs és Technológiai Minisztérium (korábbi joggyakorló Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) és a Miniszterelnökség minisztere részére küldte meg az ÁSZ törvényben rögzített észrevételezési jog biztosítása érdekében. Az ellenőrzöttek az ÁSZ törvény előírásai alapján a jelentéstervezet átvételétől számított 15 napig élhetnek észrevételezési jogukkal. Az ÁSZ a beérkezett észrevételekre 30 napon belül írásban válaszol. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket a számvevőszéki jelentések szövegezésénél figyelembe veszi, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a jelentésekben.

 


A társaságot a Magyar Állam kizárólagos tulajdonosként – 2009. február 2-án – az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Közhasznú Társaság jogutódjaként alapította. A társaság közhasznú jogállású, főtevékenysége az ellenőrzött időszakban egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés volt. Vizsgálattal, ellenőrzéssel és tanúsítással közreműködött az építési termékek megfelelőségi igazolásában, szakértői és tanácsadói tevékenységével támogatta az építési szakterület résztvevőit. Vizsgálatokkal, kísérletek elvégzésével és tanulmányok készítésével segítette az építőipari vállalkozásokat az építőipari termék- vagy technológia fejlesztésében, közreműködött a szakmai szabályozások és hatósági intézkedések előkészítésében. Tevékenységi körében biztonság-technikai és nukleáris felülvizsgálati, ellenőrzési feladatokat is ellátott.


Az ellenőrzés keretében a számvevők azt értékelték, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e, a gazdálkodó szervezet szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak; biztosítva volt-e a közfeladatok átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a közszolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással. Értékelték továbbá, hogy a vagyonváltozást eredményező döntések esetében a tulajdonosi jogok gyakorlója és a gazdálkodó szervezet szabályszerűen jártak-e el.

 

Klinga László
felügyeleti vezető