Észrevételezésen az ÉDRM Kft. és az ÁKK Zrt. jelentéstervezete

2018-06-29 10:00:00   |   Feltöltötte: Dr. Pomázi Orsolya

Az Állami Számvevőszék megküldte észrevételezésre az ÉDRM Észak-dunántúli Regionális Mosoda Kft. és az Államadósság Kezelő Központ Zrt. ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentéstervezeteket az ellenőrzött társaságok vezetőinek és a tulajdonosi jogok gyakorlóinak, akik a kézhezvételt követő 15 napon belül észrevételt tehetnek az ellenőrzés megállapításaira.

 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése keretében ellenőrizte az ÉDRM Észak-dunántúli Regionális Mosoda Kft.-t és a felette tulajdonosi jogokat gyakorló Állami Egészségügyi Ellátó Központot. Az ÁSZ továbbá ellenőrizte az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-t és a felette tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzetgazdasági Minisztériumot (2018. május 18-tól Pénzügyminisztérium).

 

Az ellenőrzési programban foglaltak szerint az ellenőrzések célja annak értékelése volt, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e; a társaságok szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak; biztosítva volt-e a közfeladatok átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a közszolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással. Az ellenőrzés célja volt továbbá, hogy a vagyonváltozást eredményező döntések esetében a tulajdonosi jogok gyakorlója és a társaságok szabályszerűen jártak-e el, a kormányzati szektorba sorolt állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodásának a kormányzati szektor hiányára és az államadósságra befolyással bíró elemei a jogszabályi előírásoknak megfeleltek-e.

 

Az ÁSZ az észrevételezési jog biztosítása érdekében az ÁSZ törvénynek megfelelően megküldte az elkészült számvevőszéki jelentéstervezeteket az ellenőrzött szervezetek vezetői részére, akik az ÁSZ törvény értelmében az ellenőrzés megállapításaira 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek. A határidőben beérkezett észrevételek értékelésre kerülnek, amely keretében az ÁSZ az elfogadott észrevételeket figyelembe veszi a jelentések összeállításakor, míg az el nem fogadott észrevételeket a végleges számvevőszéki jelentésekben indokolással szerepelteti.

 

Pető Krisztina
felügyeleti vezető