Észrevételezésen a Városliget Zrt. jelentéstervezete

2019-02-08 14:00   |   Feltöltötte: Völgyesi Mátyás
Utoljára frissítve: 2019-02-08 11:39

Az Állami Számvevőszék megküldte a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. ellenőrzéséről készített jelentéstervezetet 15 napos észrevételezésre az ellenőrzött társaság vezérigazgatójának és a tulajdonosi jogokat gyakorló, emberi erőforrások miniszterének.

Az Állami Számvevőszék a társaság megfelelőségi ellenőrzését a társaság tulajdonosi joggyakorlása és gazdálkodása tekintetében 2013. december 21-től (a társaság megalakulásától) 2016. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan, a beruházás előkészítésének ellenőrzése tekintetében 2013. május 3-tól (a Korm. határozat döntését megalapozó EMMI előterjesztés benyújtásától) 2018. március 19-ig (a kivitelezés megkezdéséig) tartó időszakra végezte el.


Az ÁSZ a jelentéstervezetet a társaság vezérigazgatójának, továbbá az emberi erőforrások minisztere részére küldte meg a törvényben rögzített észrevételezési jog biztosítása érdekében. Az ellenőrzöttek az ÁSZ törvény előírásai alapján a jelentéstervezet átvételétől számított 15 napig élhetnek észrevételezési jogukkal. Az ÁSZ a beérkezett észrevételekre 30 napon belül írásban válaszol, az elfogadott észrevételeket a számvevőszéki jelentések szövegezésénél figyelembe veszi, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a jelentésben.


A Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.-t az MNV Zrt. 100%-os állami tulajdonú társaságként hozta létre 2013. december 21-én. A tulajdonosi jogokat 2013. december 23-ig az MNV Zrt., majd a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 2013. december 24-ei hatályba lépésétől az ellenőrzött időszakban a társasággal kapcsolatos valamennyi jogkört a kultúráért felelős miniszter gyakorolta.


A társaság főtevékenysége épületépítési projekt szervezése volt, valamint a közterületek hasznosításával és bérbeadásával is foglalkozott. Feladatait az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1031/2013. (I. 30.) Korm. határozat, az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó koncepció második ütemeként a Városliget átfogó hasznosítási koncepciójáról szóló 1397/2013. (VII. 2.) Korm. határozat, valamint a Liget Budapest projekt megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1227/2014. (IV. 10.) Korm. határozat alapján látta el.

 

 

 

Az ellenőrzés célja volt annak értékelése, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e, a gazdálkodó szervezet szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak. Az ellenőrzés célja volt továbbá a beruházás eredményes megvalósulásának elősegítése érdekében, a folyamatban lévő beruházás vonatkozásában, a döntés-előkészítésétől a kivitelezés megkezdéséig felmerülő kockázatok beazonosítása.

 

Dr. Nagy Imre
felügyeleti vezető