Észrevételezésen a Tiszavíz Vízerőmű Kft. jelentéstervezete

2018-07-04 09:47:00   |   Feltöltötte: Federics Adrienn

Az Állami Számvevőszék megküldte a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. ellenőrzéséről készített jelentéstervezetet 15 napos észrevételezésre az ellenőrzött társaság ügyvezetőjének és az MNV Zrt. vezérigazgatójának.

 

Az Állami Számvevőszék a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. megfelelőségi ellenőrzését a 2013-2016. közötti időszakra végezte el. Az ÁSZ a jelentéstervezetet a Társaság ügyvezetőjének, továbbá az MNV Zrt. vezérigazgatójának küldte meg az ÁSZ törvényben rögzített észrevételezési jog biztosítása érdekében. Az ellenőrzöttek az ÁSZ törvény előírásai alapján a jelentéstervezet átvételétől számított 15 napig élhetnek észrevételezési jogukkal. Az ÁSZ a beérkezett észrevételekre 30 napon belül írásban válaszol. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket a számvevőszéki jelentések szövegezésénél figyelembe veszi, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a jelentésekben.


Az 1996-ban alapított Társaság az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társasági portfólió része, 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaság. Közfeladata az ország második legnagyobb folyójának, a Tiszának rendelkezésre álló, megújuló vízenergiájának hasznosítása villamos energia termelése céljából. A Társaság a két (Tiszalöki Vízerőmű és Kiskörei Vízerőmű) vízerőművében termelt villamos energiát a csatlakozó villamos hálózati elemeken keresztül a MAVIR Zrt. -nek értékesítette.

 


Az ellenőrzés keretében a számvevők azt értékelték, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e, a gazdálkodó szervezet szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak; biztosítva volt-e a közfeladatok átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a közszolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással, továbbá a vagyonváltozást eredményező döntések esetében a tulajdonosi jogok gyakorlója és a gazdálkodó szervezet szabályszerűen jártak-e el.

 

Klinga László

felügyeleti vezető