Észrevételezésen a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. jelentése

2018-07-05 11:00:00   |   Feltöltötte: Federics Adrienn

 

Az ÁSZ megküldte észrevételezésre a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. ellenőrzéséről készült jelentéstervezetet a társaság vezérigazgatója és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója részére, akik az átvételt követően 15 napig észrevételt tehetnek az ellenőrzés megállapításaira.

 

Az Állami Számvevőszék a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. megfelelőségi ellenőrzését a 2013-2016. közötti időszakra vonatkozóan végezte el. Az ellenőrzött időszakban a társaság fő tevékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, ennek keretében a térségi gazdaságfejlesztés, szerkezetváltás és versenyképesség elősegítése volt. A társaság tőkebefektetéssel és fejlesztési hitelek kihelyezésével, rövid- és középlejáratú finanszírozási konstrukciókkal – elsősorban magán-tőkét kiegészítő társfinanszírozóként – vállalt részt projektek indításában, fejlesztések kivitelezésében, valamint támogatta a fejlesztési tárgyú pályázatok elkészítését is.

 


Az ÁSZ az ellenőrzése során értékelte, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e. A gazdálkodó szervezet szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak; biztosítva volt-e a közfeladatok átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a közszolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással, a vagyonváltozást eredményező döntések esetében a tulajdonosi jogok gyakorlója és a gazdálkodó szervezet szabályszerűen jártak-e el. Az ellenőrzés célja volt továbbá annak megítélése, hogy a kormányzati szektorba sorolt állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodásának a kormányzati szektor hiányára és az államadósságra befolyással bíró elemei a jogszabályi előírásoknak megfeleltek-e.


Az ÁSZ az ellenőrzési megállapításokról készített jelentéstervezetet megküldte az ellenőrzött szervezetek vezetőinek, akik – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény előírásai alapján – a számvevőszéki jelentéstervezet kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül írásban észrevételt tehetnek.


Klinga László
felügyeleti vezető