Észrevételezésen a Paks II. Atomerőmű Zrt. jelentéstervezete

2018-09-05 13:47   |   Feltöltötte: Erdélyi László Tamás

Az Állami Számvevőszék megküldte észrevételezésre a Paks II. Atomerőmű Zrt. ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentéstervezetet az ellenőrzött társaság vezetőjének és a tulajdonosi jogok gyakorlóinak, akik a kézhezvételt követő 15 napon belül észrevételt tehetnek az ellenőrzés megállapításaira.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzése kiemelten fontos a vagyon megőrzése, megóvása érdekében, amelyekkel szemben alapvető követelmény, hogy gazdálkodásuk, működésük szabályszerű, az általuk szolgáltatott adatok minél megbízhatóbbak legyenek. Az Állami Számvevőszék céljaival és a társadalmi igénnyel összhangban, valamint a gazdasági társaságok kiemelt fontosságú szerepe miatt került sor a Paks II. Atomerőmű Zrt. 2013-2016. közötti ellenőrzésére.


A Magyar Kormány a Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartására irányuló beruházás megvalósítását a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt fontosságú és az energiaellátás biztonsága szempontjából alapvetően szükséges beruházásnak tartja. Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. a projekt energiastratégiai jelentősége miatt 2012. július 26-án megalapította az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.-t. A Társaság feladata a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos két új atomerőműi blokk tervezésére, beszerzésére, létesítésére, üzembe helyezésére és üzemeltetésre történő előkészítésre irányuló beruházás megkezdése volt. A Társaság elnevezése 2017 októberétől Paks II. Atomerőmű Zrt.-re változott.


Az ellenőrzés célja annak értékelése, volt, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e. A gazdálkodó szervezet szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak; biztosítva volt-e a közfeladatok átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a közszolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással. A vagyonváltozást eredményező döntések esetében a tulajdonosi jogok gyakorlója és a gazdálkodó szervezet szabályszerűen jártak-e el. Az ellenőrzés célja továbbá annak megítélése, hogy a kormányzati szektorba sorolt állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodásának a kormányzati szektor hiányára és az államadósságra befolyással bíró elemei a jogszabályi előírásoknak megfeleltek-e.


Az Állami Számvevőszék által az ellenőrzött szervezetek részére megküldött jelentéstervezet a Társaság gazdálkodásával, valamint adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésével kapcsolatban tartalmaz megállapításokat.


Az ÁSZ megküldte az elkészült számvevőszéki jelentéstervezetet a társaság vezérigazgatója és a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek vezetői részére az Állami Számvevőszékről szóló törvénynek megfelelően. Az ellenőrzött szervezetek vezetői az ÁSZ tv. 29. § (2) bekezdése értelmében az ellenőrzés megállapításaira 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek. A határidőben beérkezett észrevételek értékelésre kerülnek, amely keretében az ÁSZ az elfogadott észrevételeket figyelembe veszi a jelentések összeállításakor, míg az el nem fogadott észrevételeket a végleges számvevőszéki jelentésekben indokolással szerepelteti.

 


Pető Krisztina
felügyeleti vezető