Észrevételezésen a Nemzeti Reorganizációs Nkft. jelentéstervezete

2018-07-04 11:00:00   |   Feltöltötte: Federics Adrienn

Az ÁSZ megküldte észrevételezésre a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. ellenőrzéséről készült jelentéstervezetet a társaság ügyvezetője, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója részére, akik az átvételt követően 15 napig észrevételt tehetnek az ellenőrzés megállapításaira.

 

Az Állami Számvevőszék a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. megfelelőségi ellenőrzését a 2013-2016. közötti időszakra vonatkozóan végezte el. Az ellenőrzött időszakban a társaság fő tevékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás volt. A 341/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet a stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősített gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában vagyonfelügyelőként, ideiglenes vagyonfelügyelőként, rendkívüli vagyonfelügyelőként, illetve felszámolóként, végelszámolóként a Társaságot jelölte ki.

 


Az ÁSZ az ellenőrzése során értékelte, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e, a gazdálkodó szervezet szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak; a vagyonváltozást eredményező döntések esetében a tulajdonosi jogok gyakorlója és a gazdálkodó szervezet szabályszerűen jártak-e el. Az ellenőrzés célja továbbá annak megítélése, hogy a kormányzati szektorba sorolt állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodásának a kormányzati szektor hiányára és az államadósságra befolyással bíró elemei a jogszabályi előírásoknak megfeleltek-e.


Az ÁSZ az ellenőrzési megállapításokról készített jelentéstervezetet megküldte az ellenőrzött szervezetek vezetőinek, akik – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény előírásai alapján – a számvevőszéki jelentéstervezet kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül írásban észrevételt tehetnek.


Klinga László
felügyeleti vezető