Észrevételezésen a Nádudvari Nonprofit Kft. jelentéstervezete

2018-05-08 11:00:00   |   Feltöltötte: Makkai Mária

Az Állami Számvevőszék megküldte észrevételezésre a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentéstervezetet az ellenőrzött szervezetek vezetői részére. Nádudvar Város polgármestere és a Nádudvari Nonprofit Kft. ügyvezetője az átvételt követő 15 napon belül észrevételt tehet a jelentéstervezetben szereplő megállapításokra.

 

Az ÁSZ ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy Nádudvar Város Önkormányzatának Nádudvari Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlása, valamint a Társaság szabályozottsága és gazdálkodása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzés a 2013. január 1-jétől 2016. december 31-ig tartó időszakra terjedt ki.


A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. június 29-ig Nádudvar Város Önkormányzatának 100%-os tulajdona volt, 2016. június 30-tól Kaba Város Önkormányzata 2%-os részesedést szerzett a Társaság törzstőkéjéből.

 


A Társaság alapvetően közszolgáltatásokat látott el, ennek keretében végezte az intézmények karbantartását, közutak, zöldfelületek fenntartását, sportlétesítmény üzemeltetését, fürdő üzemeltetést, közlekedési létesítmények és piac fenntartást, hulladékkezelést, kegyeleti közszolgáltatást, önkormányzati ingatlan bérbeadását. Továbbá ellátott építőipari tevékenységet, mérnöki, városfejlesztési és egyéb szakértői tevékenységeket.


Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény alapján az ellenőrzött szervezetek vezetői a jelentéstervezet átvételétől számított 15 napon belül tehetnek írásban észrevételt. A határidőben megtett észrevételeket az ÁSZ értékeli és azokra a beérkezéstől számított harminc napon belül írásban válaszol.

 


Makkai Mária
felügyeleti vezető
Szommer Virgil
számvevő