Észrevételezésen a MartonSport Nkft. jelentéstervezete

2018-06-04 11:00:00   |   Feltöltötte: Vida Cecília

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) megküldte az ellenőrzésről készített jelentéstervezetet a MartonSport Nkft. ügyvezetőjének, valamint a tulajdonos Martonvásár Város Önkormányzata polgármesterének, akiknek tizenöt nap áll rendelkezésre észrevételeik ÁSZ részére történő megküldésére.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a 2013. és 2016. közötti időszakban az önkormányzat szabályszerűen gyakorolta-e tulajdonosi jogait; a gazdasági társaság működésének szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak, valamint a gazdálkodás átláthatósága és elszámoltathatósága biztosított volt-e.


A MartonSport Nonprofit Kft. 2014. március 13-án alakult, fő tevékenysége egyéb sporttevékenység volt, amely az Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pontja alapján közfeladatnak minősült. A Társaság közfeladatait 2016. július 15-től közszolgáltatási keretszerződés alapján látta el, melyben rögzítették az Mötv. és a Sport tv. alapján a helyi sporttal, utánpótlás neveléssel, a köznevelési intézményekben bevezetett „mindennapos testnevelés” keretében az általános iskolás tanulók számára a megfelelő minőségű és mennyiségű testmozgással kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettséget, a szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó költségek megosztására vonatkozó szabályokat, a szerződés felmondásának és módosításának szabályait. A Társaság 2016. október 11-től sporttevékenység cél szerinti besorolással közhasznú jogállású szervezet volt.


A Társaságban az Önkormányzat 2015. február 9-ig 77,7%-os többségi tulajdoni hányaddal rendelkezett, 2015. február 10-től a Társaság 100%-os tulajdonosa volt.

 


A társaság az ellenőrzött időszakban nem tartozott a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közé.


Az ÁSZ az ellenőrzésekről készült jelentéstervezeteket az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdése alapján megküldte az ellenőrzött társaság ügyvezetőjének és az önkormányzat polgármesterének, akik az ellenőrzések megállapításaira tizenöt napon belül írásban tehetnek észrevételeket. Az ÁSZ a beérkezett észrevételekre az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdése alapján harminc napon belül írásban válaszol. Az ÁSZ a számvevőszéki jelentések szövegezésénél figyelembe veszi az elfogadott észrevételeket, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a jelentésekben.

 

Dr. Horváth Margit
felügyeleti vezető