Észrevételezésen a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. jelentéstervezete

2018-06-12 10:29:00   |   Feltöltötte: Federics Adrienn

Az Állami Számvevőszék megküldte a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ellenőrzéséről készített jelentéstervezetet 15 napos észrevételezésre az ellenőrzött társaság vezérigazgatójának és a tulajdonos Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármesterének.

 

Az Állami Számvevőszék a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megfelelőségi ellenőrzését a 2013-2016. közötti időszakra végezte el. Az ÁSZ a jelentéstervezetet a társaság vezérigazgatójának, továbbá Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármesterének küldte meg az ÁSZ törvényben rögzített észrevételezési jog biztosítása érdekében. Az ellenőrzöttek az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény előírásai alapján a jelentéstervezet átvételétől számított 15 napig élhetnek észrevételezési jogukkal. Az ÁSZ a beérkezett észrevételekre 30 napon belül írásban válaszol. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket a számvevőszéki jelentések szövegezésénél figyelembe veszi, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a jelentésekben.


A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő testülete a társaságot 1992-ben alapította a X. kerületi Ingatlankezelő Vállalat jogutódaként. A Társaság főtevékenysége az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, intézmények, közterületek üzemeltetési, hasznosítási, karbantartási, felújítási, beruházási feladatainak, valamint a parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása volt.

 


Az ellenőrzés keretében a számvevők azt értékelték, hogy az Önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenysége során szabályszerűen gyakorolta-e a tulajdonosi jogait, a Társaság szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége, bevételeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak.

 

Klinga László
felügyeleti vezető