Észrevételezésen a KNYKK Zrt. jelentéstervezete

2018-07-06 11:00:00   |   Feltöltötte: Federics Adrienn

 

Az ÁSZ megküldte észrevételezésre a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ellenőrzéséről készült jelentéstervezetet a társaság vezérigazgatója és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója részére, akik az átvételt követően 15 napig észrevételt tehetnek az ellenőrzés megállapításaira.

 

Az Állami Számvevőszék a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. megfelelőségi ellenőrzését a 2013-2016. közötti időszakra vonatkozóan végezte el.


A társaság főtevékenysége a 2013-2014. években üzletvezetés, üzletviteli tanácsadás volt, előkészítette a Volán társaságok beolvadását. A Vértes Volán Zrt. és az Alba Volán Zrt. beolvadását követően, 2015. január 1-jétől közfeladatot látott el, – közszolgáltatási szerződések alapján – autóbusszal végzett helyközi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végzett Fejér és Komárom-Esztergom megyében. A Társaság ellátta továbbá – a beolvadó Volán társaságok és az önkormányzatok között létrejött közszolgáltatási szerződések alapján – az önkormányzati feladatellátás körébe tartozó, helyi menetrend szerinti személyszállítást Tatabánya, Tata, Komárom, Oroszlány, Esztergom, Székesfehérvár, Dunaújváros, Mór, Baracska, Nagykarácsony, Szár településeken. Egyéb tevékenységként piaci alapú személyszállítást, munkás-szállítást, különjárati személyszállítást, valamint külső megrendelők részére járműjavítást és üzemanyag értékesítést végeztek.

 


Az ÁSZ az ellenőrzése során értékelte, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e, a gazdálkodó szervezet szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak; biztosítva volt-e a közfeladatok átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a közszolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással. Az ellenőrzés célja volt továbbá, hogy a vagyonváltozást eredményező döntések esetében a tulajdonosi jogok gyakorlója és a gazdálkodó szervezet szabályszerűen jártak-e el.
Az ÁSZ az ellenőrzési megállapításokról készített jelentéstervezetet megküldte az ellenőrzött szervezetek vezetőinek, akik – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény előírásai alapján – a számvevőszéki jelentéstervezet kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül írásban észrevételt tehetnek.


Klinga László
felügyeleti vezető