Észrevételezésen a Kisvállalkozás-fejlesztő jelentéstervezete

2018-02-13 11:00   |   Feltöltötte: Erdélyi László Tamás

Elkészült a Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. ellenőrzéséről készített számvevőszéki jelentéstervezet. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a törvényi előírásnak megfelelően megküldte a jelentéstervezeteket az ellenőrzött Társaság, valamint a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) részére, akiknek tizenöt nap áll rendelkezésre észrevételeik ÁSZ részére történő megküldésére.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. ellenőrzésére is.


A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. 2001. december 20-án jött létre, alapítói 88,2%-ban a Magyar Állam, 11,8%-ban hét magyarországi bank és egy pénzügyi vállalkozás. Az ellenőrzött időszakban a Társaságban lévő állami vagyon felett a tulajdonosi jogokat – az MFB tv. alapján – a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. gyakorolta.

 

A Társaság alapításának célja a magyarországi a kis- és középvállalkozások tőkeellátottságának javítása és ezáltal a hitelképességük növelése, a piaci helyzetük, versenyképességük erősítése volt. Az egy-egy vállalkozásba befektethető tőke összege 10 M Ft és 100 M Ft (2014. január 1-jétől 60 M Ft) közötti összeg volt.
Az ellenőrzés a 2012 és 2016. közötti időszakra terjedt ki és az alábbi kérdésekre kereste a választ:


• a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e;
• a Társaság működésének szabályozottsága megfelelt-e az előírásoknak;
• a Társaságnál a pénzügyi-számviteli, adatszolgáltatási és ellenőrzési feladatok ellátása szabályszerű volt-e, valamint
• a Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. vagyongazdálkodása szabályszerű volt-e.

 

Az ÁSZ az ellenőrzésekről készült jelentéstervezeteket az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdése alapján megküldte az ellenőrzött Társaság, valamint a tulajdonosi jogokat gyakorló MFB Zrt. részére, akik az ellenőrzések megállapításaira tizenöt napon belül írásban tehetnek észrevételeket. Az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdése alapján az ÁSZ a beérkezett észrevételekre harminc napon belül írásban válaszol. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket a számvevőszéki jelentések szövegezésénél figyelembe veszi, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a jelentésekben.


A jelentéstervezetek nem nyilvánosak, a végleges jelentések nyilvánosságra hozataláról az ÁSZ tv. 32. § (3) bekezdése alapján a Számvevőszék gondoskodik.

 

 

dr. Horváth Margit
felügyeleti vezető

 

Erdélyi László Tamás
számvevő tanácsos