Észrevételezésen a Károlyi József Alapítvány jelentéstervezete

2018-11-25 13:41   |   Feltöltötte: Vasváriné Molnár Judit

Az Állami Számvevőszék megküldte a Károlyi József Alapítvány gazdálkodása ellenőrzéséről készített jelentéstervezet az ellenőrzéssel érintett szervezet vezetőjének, aki tizenöt napon belül teheti meg a jelentéstervezet megállapításaira vonatkozóan észrevételeit.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) Stratégiában rögzített célkitűzése, hogy az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatás és vagyonjuttatás ellenőrzésével hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket a civil szervezetek is átlátható módon használják fel, a társadalom objektív képet alkothasson az alapítványok működéséről.


Ennek a célkitűzésnek megfelelve az ÁSZ a 2014-2016. évekre vonatkozóan ellenőrizte, hogy a Károlyi József Alapítvány gazdálkodása során betartotta-e a vonatkozó jogszabályi előírásokat, szabályszerűen használta-e fel a kapott költségvetési támogatásokat, továbbá teljesítette-e a működését szolgáló nyilvántartási, beszámolási kötelezettségét.


Az Alapítvány egyedi célja a fehérvárcsurgói kastély-együttes műemléki helyreállítása, hasznosítása, a turisztikai vonzerő erősítése, a kastély kulturális látogatottságának növelése, Károlyi József szellemiségéhez méltó rendezvények lebonyolítása.

 

 

Az Alapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló, az elnöki értekezlet által megtárgyalt, és elfogadott számvevőszéki jelentéstervezet megküldésre került az ellenőrzött szervezet vezetője részére, aki a számvevőszéki jelentéstervezet kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül írásban észrevételt tehet.


Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján az ÁSZ a beérkezett észrevételekre harminc napon belül az alapítvány kuratóriuma elnökének írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket az ÁSZ a számvevőszéki jelentésben indoklás mellett feltünteti.

 

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

 

Vasváriné Molnár Judit
számvevő tanácsos