Észrevételezésen a kalocsai vagyonhasznosító jelentéstervezete

2018-09-05 10:25   |   Feltöltötte: Rácz Péter

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) megküldte az ellenőrzésről készített jelentéstervezetet a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető kft. ügyvezetőjének, valamint a tulajdonos Kalocsa város Önkormányzata polgármesterének, akiknek tizenöt nap áll rendelkezésre észrevételeik ÁSZ részére történő megküldésére.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a 2013. és 2016. közötti időszakban az önkormányzat szabályszerűen gyakorolta-e tulajdonosi jogait; a gazdasági társaság működésének szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak, valamint a gazdálkodás átláthatósága és elszámoltathatósága biztosított volt-e.


A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető kft-t 2012. február 16-án – kizárólagos tulajdonosként – alapította Kalocsa Város Önkormányzata 3,0 M Ft jegyzett tőkével. A Társaság alapításának fő célja az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása volt.

 


A Társaság a közterületek fenntartása, a lakások és helyiségek bérbeadása, továbbá az oktatási, közművelődési, muzeális intézmények, valamint a városi piac üzemeltetése tekintetében közfeladatot látott el.


2013.-tól a Társaság gazdálkodásának középpontjában a „Kalocsa Szíve Program” állt, amely kiemelt projektként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával, EU-s pályázati forrásból jött létre. A projekt célja Kalocsa turisztikai kínálatának színesítése, a már meglévő turisztikai szolgáltatások színvonalának emelése volt.


A társaság az ellenőrzött időszakban nem tartozott a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közé.


Az ÁSZ az ellenőrzésekről készült jelentéstervezeteket az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdése alapján megküldte az ellenőrzött társaság ügyvezetőjének és az önkormányzat polgármesterének, akik az ellenőrzések megállapításaira tizenöt napon belül írásban tehetnek észrevételeket. Az ÁSZ a beérkezett észrevételekre az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdése alapján harminc napon belül írásban válaszol. Az ÁSZ a számvevőszéki jelentések szövegezésénél figyelembe veszi az elfogadott észrevételeket, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a jelentésekben.

 

Dr. Horváth Margit
felügyeleti vezető