Észrevételezésen a HOSTIS jelentéstervezete

2018-08-09 14:56   |   Feltöltötte: Varsányiné Dudás Eleonóra

Az Állami Számvevőszék megküldte észrevételezésre a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentéstervezetet az ellenőrzött szervezet kuratóriuma elnökének. Az ellenőrzött szervezet vezetője 15 napon belül teheti meg észrevételeit a jelentéstervezet megállapításaira vonatkozóan.

A központi költségvetés a köznevelési és szociális feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosít, a mindenkori költségvetési törvényekben meghatározott feltételek mellett. A társadalom fokozott érdeklődéssel figyeli a köznevelési és szociális feladatokra fordított források felhasználását. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány, mint Fenntartó központi költségvetésből kapott támogatásainak felhasználása szabályszerű volt-e, a támogatások igénylése, évközi módosítása és év végi elszámolása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak.


A „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítványt 1990-ben Budapest Főváros Önkormányzata hozta létre, idegenforgalmi, idegen nyelvi képzés, nemzetközi, gazdasági kapcsolatok és vállalkozások szakember igényének megfelelő középfokú képzés, valamint át-, tovább-, és felsőfokú képzés biztosítására. A Fenntartó közfeladat-ellátását az ellenőrzött időszakban egy többcélú köznevelési intézmény fenntartásával végezte. Az intézmény önálló jogi személyként működött és önállóan gazdálkodott.


A Fenntartó 2014-2016. években köznevelési célra átlagbéralapú normatív köznevelési támogatás igénybevételére volt jogosult.


Az ÁSZ törvény előírásai alapján a jelentéstervezet átvételétől számított 15 napon belül teheti meg az ellenőrzött szervezet vezetője a megállapításokkal kapcsolatos észrevételeit, amelyeket az ÁSZ értékel és a végleges számvevőszéki jelentés összeállításánál hasznosít.

 

Dr. Nagy Imre
felügyeleti vezető