Észrevételezésen a Hollóházi Porcelángyár Kft. jelentéstervezete

2018-07-04 11:00:00   |   Feltöltötte: Federics Adrienn

Az Állami Számvevőszék megküldte a Hollóházi Porcelángyár Kft. ellenőrzéséről készített jelentéstervezetet 15 napos észrevételezésre az ellenőrzött társaság ügyvezetőjének és az MNV Zrt. vezérigazgatójának.

 

Az Állami Számvevőszék a Hollóházi Porcelángyár Kft. megfelelőségi ellenőrzését a 2013-2016. közötti időszakra végezte el. Az ÁSZ a jelentéstervezetet a Társaság ügyvezetőjének, továbbá az MNV Zrt. vezérigazgatójának küldte meg az ÁSZ törvényben rögzített észrevételezési jog biztosítása érdekében. Az ellenőrzöttek az ÁSZ törvény előírásai alapján a jelentéstervezet átvételétől számított 15 napig élhetnek észrevételezési jogukkal. Az ÁSZ a beérkezett észrevételekre 30 napon belül írásban válaszol. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket a számvevőszéki jelentések szövegezésénél figyelembe veszi, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a jelentésekben.


A társaságot a Magyar Állam 2013-ban alapította. A társaság alaptevékenysége a porcelángyártás volt, melyet a Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft.-től vett át az MNV Zrt. döntése alapján. A Társaság a gyártáshoz szükséges ingatlanokat és tárgyi eszközöket a Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft.-től bérelte.

 


Az ellenőrzés keretében a számvevők azt értékelték, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e, a gazdálkodó szervezet szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak; biztosítva volt-e a feladatok átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a szolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással, valamint a vagyonváltozást eredményező döntések esetében a tulajdonosi jogok gyakorlója és a gazdálkodó szervezet szabályszerűen jártak-e el.

 

Klinga László
felügyeleti vezető