Észrevételezésen a Gyulakonyha Nonprofit Kft. jelentéstervezete

2018-05-08 15:57:00   |   Feltöltötte: Federics Adrienn

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) megküldte a Gyulakonyha Élelmezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. ellenőrzéséről készített jelentéstervezetet 15 napos észrevételezésre az ellenőrzött társaság ügyvezetőjének és a tulajdonos Gyula Város Önkormányzata polgármesterének.

Az ÁSZ folytatja az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzését, mellyel – a stratégiájával összhangban – hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel a közfeladatok ellátása érdekében.


Az ellenőrzések a 2013-2016. évekre vonatkozóan, az önkormányzati tulajdonosi joggyakorlás és a gazdasági társaságok szabályozottságának, vagyongazdálkodásának, bevételei és ráfordításai elszámolásának, továbbá az önköltségszámítás szabályszerűségére terjedtek ki.


A Gyulakonyha Élelmezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.-t Gyula Város Önkormányzata alapította 2009-ben. A Társaság alaptevékenységként közétkeztetési feladatokat látott el óvodák, iskolák és diákotthonok részére. A Társaság a közhasznú feladatai ellátása mellett kiegészítő jelleggel vállalkozási, elsősorban vendéglátáshoz kapcsolódó tevékenységeket is végzett. A Társaság az ellenőrzött időszakban az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában volt.

 

 


Az ellenőrzöttek az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény előírásai alapján a jelentéstervezet átvételétől számított 15 napig élhetnek észrevételezési jogukkal. Az ÁSZ a beérkezett észrevételekre 30 napon belül írásban válaszol. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket a számvevőszéki jelentések szövegezésénél figyelembe veszi, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a jelentésekben.

 

Klinga László
felügyeleti vezető