Észrevételezésen a Cordate Zrt. jelentéstervezete

2018-10-12 10:50:00   |   Feltöltötte: Dr. Pomázi Orsolya

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) megküldte észrevételezésre a CORDATE Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zrt. ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentéstervezetet az ellenőrzött társaság vezetőjének és a tulajdonosi jogok gyakorlójának, akik a kézhezvételt követő 15 napon belül észrevételt tehetnek az ellenőrzés megállapításaira.

 

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, gazdálkodásuk, valamint a feladatellátásuk minősége és hatékonysága a közérdeklődés figyelmének középpontjában áll, ezért azok ütemezett számvevőszéki ellenőrzése kiemelten fontos a vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Ennek keretében ellenőrzi az ÁSZ a CORDATE Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zrt.-t (társaság).

 

A miskolci székhelyű társaságot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat alapította 2011-ben. 2012. január 1-jétvel a társaság tulajdonjoga 100%-ban a magyar államra szállt. A társaság felett a tulajdonosi jogokat 2013. március 28-ig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ, ezt követően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) gyakorolta.

 

A társaság fő tevékenysége 2013. november 4-éig általános közigazgatás, majd ezt követően építményüzemeltetés volt. Feladata a Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén működő szociális, oktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézményekben a higiéniai, takarítási, épületüzemeltetési és karbantartási, kertészeti, étkeztetési, gépjármű-üzemeltetési, rendészeti és vagyonőri feladatok ellátása volt.

 

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e, a gazdálkodó szervezet szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak. A vagyonváltozást eredményező döntések esetében a tulajdonosi jogok gyakorlója és a gazdálkodó szervezet szabályszerűen jártak-e el.

 

Az ÁSZ megküldte az elkészült számvevőszéki jelentéstervezetet a társaság és a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. vezérigazgatójának. Az ellenőrzött szervezetek vezetői az ellenőrzés megállapításaira 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek. A határidőben beérkezett észrevételek értékelésre kerülnek, amely keretében az ÁSZ az elfogadott észrevételeket figyelembe veszi a jelentés összeállításakor, míg az el nem fogadott észrevételeket a végleges számvevőszéki jelentésben indokolással szerepelteti.

 

Pető Krisztina
felügyeleti vezető