Észrevételezésen a Bp2017 Nkft. jelentéstervezete

2018-07-03 15:59:00   |   Feltöltötte: Federics Adrienn

Az ÁSZ megküldte észrevételezésre a Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. ellenőrzéséről készült jelentéstervezetet a társaság ügyvezetője és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója részére, akik az átvételt követően 15 napig észrevételt tehetnek az ellenőrzés megállapításaira.

 

Az Állami Számvevőszék a Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. megfelelőségi ellenőrzését a 2013-2016. közötti időszakra vonatkozóan végezte el. A társaság alapításának célja volt, hogy a 2017. évben Budapesten és Balatonfüreden megrendezett úszó-, vízilabda-, műugró, műúszó és nyíltvízi világbajnokság lebonyolítását biztosítsa, a professzionális, magas színvonalú előkészítői, szervezői, és lebonyolítói feladatokat ellássa. A társaság tevékenysége a 2015. évi XXXIII. tv. alapján a Világbajnokság megvalósításához szükséges beruházási, felújítási- és létesítményfejlesztési tevékenység tekintetében közfeladatnak minősült.

 


Az ÁSZ az ellenőrzése során értékelte, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e, a gazdálkodó szervezet szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak; biztosítva volt-e a közfeladatok átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a közszolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással, továbbá, hogy a vagyonváltozást eredményező döntések esetében a tulajdonosi jogok gyakorlója és a gazdálkodó szervezet szabályszerűen jártak-e el.


Az ÁSZ az ellenőrzési megállapításokról készített jelentéstervezetet megküldte az ellenőrzött szervezetek vezetőinek, akik – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény előírásai alapján – a számvevőszéki jelentéstervezet kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül írásban észrevételt tehetnek.


Klinga László
felügyeleti vezető