Észrevételezésen a BMSK Zrt. jelentéstervezete

2018-07-04 11:00:00   |   Feltöltötte: Federics Adrienn

Az ÁSZ megküldte észrevételezésre a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. ellenőrzéséről készült jelentéstervezetet a társaság vezérigazgatója, a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója részére, akik az átvételt követően 15 napig észrevételt tehetnek az ellenőrzés megállapításaira.

 

Az Állami Számvevőszék a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. megfelelőségi ellenőrzését a 2013-2016. közötti időszakra vonatkozóan végezte el. A társaság tevékenységének részeként gondoskodott a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú sportlétesítmények fenntartásától, fejlesztéséről és rendeltetésszerű hasznosításáról.


Az ÁSZ az ellenőrzése során értékelte, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e, a gazdálkodó szervezet szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak; biztosítva volt-e a közfeladatok átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a közszolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással, valamint a vagyonváltozást eredményező döntések esetében a tulajdonosi jogok gyakorlója és a gazdálkodó szervezet szabályszerűen jártak-e el. Az ellenőrzés célja volt továbbá annak megítélése, hogy a kormányzati szektorba sorolt állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodásának a kormányzati szektor hiányára és az államadósságra befolyással bíró elemei a jogszabályi előírásoknak megfeleltek-e.

 


Az ÁSZ az ellenőrzési megállapításokról készített jelentéstervezetet megküldte az ellenőrzött szervezetek vezetőinek, akik – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény előírásai alapján – a számvevőszéki jelentéstervezet kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül írásban észrevételt tehetnek.


Klinga László
felügyeleti vezető