Észrevételezésen 3 önkormányzati cég jelentéstervezete

2018-06-05 11:00:00   |   Feltöltötte: Vida Cecília

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) megküldte az ellenőrzésről készített jelentések tervezetét a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nkft., a Tatai Városgazda Nkft., továbbá a PROGÁDOR Településüzemeltető és Szolgáltató Nkft. ügyvezetőjének, valamint a tulajdonos Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata, Tata Város Önkormányzata és Gádoros Nagyközség Önkormányzata polgármesterének, akiknek tizenöt nap áll rendelkezésre észrevételeik ÁSZ részére történő megküldésére.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a 2013. és 2016. közötti időszakban az önkormányzat szabályszerűen gyakorolta-e tulajdonosi jogait; a gazdasági társaságok működésének szabályozottsága, gazdálkodásuk és vagyongazdálkodásuk megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak; valamint a társaságok gazdálkodásának átláthatósága és elszámoltathatósága biztosított volt-e.


A Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nkft.2009. február 1-én 12,9 millió forint alaptőkével alapította a 100%-os tulajdonában álló Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft-t, hogy a megszüntetett Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója által végzett feladat ellátás helyébe lépjen, így támogatva az Önkormányzat közfeladat ellátását. A Társaság tulajdonosi szerkezete az ellenőrzött időszakban nem változott. A törzstőke összege 2011. október 26-án 22,9 millió forintra nőtt, mely 12,2 millió forint pénzbeli és 10,7 millió forint nem pénzbeli hozzájárulásból állt. Fő tevékenysége az Önkormányzat közfeladat ellátásában közreműködő szervezetként végzett egyéb szociális ellátás, valamint a megváltozott munkaképességűek, az alacsony jövedelemmel rendelkező időskorúak, gondozásra szoruló családtagjai miatt üzemi keretek között munkát vállalni nem tudók foglalkoztatását biztosító munkahelyek üzemeltetése, fenntartása volt. 2015-ben a Társaságon belül megkezdte működését a Reintegrációs Központ, ahol új feladatként a hátrányos helyzetű munkavállalók munkához, munkahelyi környezethez való alkalmazkodásának elősegítése, és egyes szakmák oktatása történt. A Központ működése a vagyon szerkezetét nem befolyásolta.

 


A PROGÁDOR Településüzemeltető és Szolgáltató Nkft. 2003. január 1-ével kezdte meg működését. A társaság kizárólagos tulajdonosa Gádoros Nagyközség Önkormányzata. A Társaság főtevékenysége az Önkormányzat területén televízió és rádió műsorszolgáltatás, vezetékes távközlés, vezeték nélküli távközlés, műholdas távközlés volt. A Társaság kulturális közhasznú tevékenységet 2013. február 10-ig látott el. A Társaság 58 M Ft összegű jegyzett tőkéje a 2013-2016. években nem változott. A Társaság feladatait saját tulajdonú eszközökkel, kábeltelevízió- és internethálózattal látta el, önkormányzati vagyont nem kezelt, nem üzemeltetett. A Társaság mérleg szerinti eredménye több mint négyszeresére, a saját tőke összege 8,7 %-kal nőtt az ellenőrzött időszakban.


A Tatai Városgazda Nkft. az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában állt. A Társaság alapításakor – 2008. évben – a jegyzett tőke összege 8,8 M Ft volt, amelynek összege 2013. évben a Tatai Városfejlesztő Kft. beolvadását követően 9,3 M Ft-ra, 2014. évben a tőketartalék felhasználásával 16,3 M Ft-ra nőtt. Az Önkormányzat 2016. évben 118,5 M Ft értékű ingatlan apporttal 134,8 M Ft-ra növelte a Társaság jegyzett tőkéjének összegét. A Társaság fő tevékenysége hulladékgyűjtés, kezelés volt. 2013-2016. években az Önkormányzattal kötött közhasznú Megállapodások alapján zöldterületek kezelését, közutak és hidak üzemeltetését és fenntartását, nem veszélyes hulladékok gyűjtését végzte, továbbá városgazdálkodási szolgáltatásokat látott el. Megbízási szerződés alapján végezte az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások és garázsok ingatlankezelését. A Társaság tevékenységei közül a településüzemeltetés, a lakás- és helyiséggazdálkodás, valamint a helyi környezet- és természetvédelem közfeladat volt, továbbá a nem veszélyes települési hulladékok gyűjtése

 

Az ÁSZ az ellenőrzésekről készült jelentéstervezeteket az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdése alapján megküldte az ellenőrzött társaságok ügyvezetőjének és az önkormányzat polgármesterének, akik az ellenőrzések megállapításaira tizenöt napon belül írásban tehetnek észrevételeket. Az ÁSZ a beérkezett észrevételekre az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdése alapján harminc napon belül írásban válaszol. Az ÁSZ a számvevőszéki jelentések szövegezésénél figyelembe veszi az elfogadott észrevételeket, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a jelentésekben.

 

Dr. Horváth Margit
felügyeleti vezető