Észrevételezés után a Statisztikai Elemző Központ ellenőrzése

2018-09-13 10:14   |   Feltöltötte:
Utoljára frissítve: 2018-09-13 11:24

Az Állami Számvevőszék elvégezte a STATEK Statisztikai Elemző Központ Kft. ellenőrzését. Az ellenőrzésről készült jelentéstervezet megküldésre került a STATEK Kft. ügyvezetőjének és tulajdonosi joggyakorlójának, a Központi Statisztikai Hivatal elnökének. A jelentéstervezet vonatkozásában mindkét ellenőrzött szervezet élt észrevételezési jogával.

Az Állami Számvevőszék az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése keretében ellenőrizte a STATEK Kft.-t, valamint tulajdonosi joggyakorlóját, a KSH-t. A STATEK Kft. budapesti székhelyű 100%-ban állami tulajdonban lévő, egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, amelyet 2013. június 20-án alapítottak. A társaság főtevékenysége a KSH lakossági adatgyűjtéseinek megszervezése és elvégzése volt, emellett vállalkozási tevékenység keretében is ellátott statisztikai adatgyűjtési, valamint kutatási feladatokat.


Az ÁSZ az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény előírásainak megfelelően észrevételezési jogot biztosít azzal, hogy a jelentéstervezetet megküldte az ellenőrzött szervezetek vezetőinek, akik annak megállapításaira 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek. Észrevételezési jogával a STATEK Kft. ügyvezetője és a KSH elnöke is élt.

 

A STATEK Kft. ügyvezetője és a KSH elnöke által a jelentéstervezetre vonatkozóan megfogalmazott észrevételeket a felügyeleti vezető értékelte, amelynek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról az ÁSZ értesíti az ellenőrzött szervezetet. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket a számvevőszéki jelentés készítésénél figyelembe veszi, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a végleges jelentésben.

 

Dr. Pulay Gyula
felügyeleti vezető

 

Szobota Péter
számvevő