Észrevételek érkeztek két nemzeti park utóellenőrzésében

2019-01-03 08:28   |   Feltöltötte: Nyéki Melinda

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság utóellenőrzésének jelentéstervezetét az Állami Számvevőszék megküldte a nemzeti parkok igazgatói részére, akik a jelentéstervezet megállapításaira észrevételt tettek.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) stratégiájában célul tűzte ki a számvevőszéki munka hasznosulásának javítását. Ezzel összhangban ellenőrzi, hogy az ellenőrzött szervezetek megvalósították-e a korábbi ellenőrzések során feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése céljából készített intézkedési tervekben vállalt intézkedéseket. Ennek keretében került sor a nemzeti park igazgatóságok feladatellátásának és vagyonkezelésének ellenőrzéséről szóló jelentés alapján készített intézkedési tervekben vállaltak utóellenőrzésére a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnál és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságnál.


Az ellenőrzések során arra kerestük a választ, hogy a nemzeti park igazgatóságok a számvevőszéki jelentésben foglalt, javaslatot megalapozó megállapításokkal összhangban készített intézkedési tervekben meghatározott feladatokat végrehajtották-e.


Az Állami Számvevőszékről szóló törvényben foglaltak alapján az ÁSZ észrevételezés céljából megküldte a jelentéstervezeteket a nemzeti parkok igazgatóinak, mint az ellenőrzött szervezetek vezetőinek. Az igazgatóknak 15 nap állt rendelkezésükre, hogy az ÁSZ ellenőrzési megállapításaira írásban észrevételt tehessenek. Az igazgatók a kapcsolódó jelentéstervezetek megállapításaira a törvényben rögzített határidőn belül megtették észrevételeiket. Az észrevételek a „nem végrehajtottként" értékelt feladatokra vonatkozó megállapításokat érintették.


A beérkezett észrevételeket az ellenőrzés felügyeleti vezetője értékeli, majd megkezdődik a számvevőszéki jelentések kiadmányozásának és nyilvánosságra hozatalának előkészítése. Az ÁSZ az elfogadott észrevételek alapján a jelentések megállapításait módosítja, míg az el nem fogadott észrevételeket indoklás mellett feltünteti.

 

 

Pető Krisztina
felügyeleti vezető