Észrevételek érkeztek három jelentéstervezettel kapcsolatban

2018-09-06 15:45   |   Feltöltötte: Právitzné Pejkó Noémi

Az AEROPLEX Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ Kft., az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. és a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. ellenőrzéséről készült jelentéstervezetek megállapításaira észrevételek érkeztek a társaságok ügyvezetőitől, valamint az AEROPLEX Kft. esetében a tulajdonosi joggyakorló részéről.

Állami Számvevőszék 2013-2016. évekre vonatkozóan ellenőrizte az AEROPLEX Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ Kft., az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. és a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. szabályozottságát, gazdálkodását, vagyongazdálkodását, és hozzá kapcsolódóan a tulajdonosi joggyakorlást. Az ÁSZ a társaságok ellenőrzéséről készült jelentéstervezetet megküldte az ellenőrzött szervezetek ügyvezetőinek és az ellenőrzött időszakban a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.


A társaságok ügyvezetői - mindhárom gazdasági társaság esetében - az ÁSZ törvényben biztosított lehetőséggel élve, a megküldött számvevőszéki jelentéstervezetekben szereplő ellenőrzési megállapításokra 15 napon belül írásban észrevételt tettek. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, mint tulajdonosi joggyakorló az AEROPLEX Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ Kft. ellenőrzéséről készült jelentéstervezetére tett észrevételt. Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. és a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. esetében a tulajdonosi joggyakorlók az ÁSZ tv. 29. § (2) bekezdésében foglalt észrevételezési jogukkal nem éltek, írásban jelezték, hogy észrevételt nem tesznek.

 

Az észrevételeket az ellenőrzés felügyeleti vezetője értékeli abból a szempontból, hogy szükséges-e a jelentéstervezet módosítása, ezt követően az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdése alapján a beérkezett észrevételekre az ÁSZ harminc napon belül írásban válaszol.

 

Dr. Pulay Gyula
felügyeleti vezető

 

Právitzné Pejkó Noémi
számvevő