Észrevételek érkeztek egy közlekedési társaságtól

2018-08-16 11:00   |   Feltöltötte: Huszárné Borbás Melinda
Utoljára frissítve: 2018-08-21 13:31

A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ellenőrzéséről szóló jelentéstervezet megállapításaira észrevételek érkeztek a társaság vezérigazgatójától.

Az Állami Számvevőszék 2013-2016. évekre vonatkozóan ellenőrizte a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. szabályozottságát, gazdálkodását, vagyongazdálkodását, és hozzá kapcsolódóan a tulajdonosi joggyakorlást. Az ÁSZ a társaság ellenőrzéséről készült jelentéstervezetet megküldte az ellenőrzött szervezet vezérigazgatója, és a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója részére.

 

 

Az ellenőrzött társaság vezérigazgatója az ÁSZ törvényben biztosított lehetőséggel élve, a megküldött számvevőszéki jelentéstervezetben szereplő ellenőrzési megállapításokra 15 napon belül írásban észrevételt tett. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója az ÁSZ tv. 29. § (2) bekezdésében foglalt észrevételezési jogával nem élt, észrevételt nem tett.

 

Az észrevételeket az ellenőrzés felügyeleti vezetője értékeli abból a szempontból, hogy szükséges-e a jelentéstervezet módosítása, ezt követően az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdése alapján a beérkezett észrevételekre az ÁSZ harminc napon belül írásban válaszol.

 

Klinga László
felügyeleti vezető