Észrevételek érkeztek a Gyulasport Kft.-től

2018-06-01 12:04:00   |   Feltöltötte: Federics Adrienn

A Gyulasport Sportlétesítményeket Működtető, Utánpótlás Nevelő Sportiskola, Sportszervező és Szolgáltató Nonprofit Kft. ellenőrzéséről szóló jelentéstervezet megállapításaira észrevételek érkeztek a társaság ügyvezetőjétől.

 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2013-2016. évekre vonatkozóan ellenőrizte a Gyula Város Önkormányzata tulajdonában álló Gyulasport Sportlétesítményeket Működtető, Utánpótlás Nevelő Sportiskola, Sportszervező és Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodását és vagyongazdálkodását, bevételeinek és ráfordításainak elszámolását, és hozzá kapcsolódóan a tulajdonosi joggyakorlást. Az ÁSZ a társaság ellenőrzéséről készült jelentéstervezetet megküldte az ellenőrzött szervezet vezetője és a tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzat polgármestere részére.


Az ellenőrzött gazdasági társaság az ÁSZ törvényben biztosított lehetőséggel élve, a megküldött számvevőszéki jelentéstervezetben szereplő ellenőrzési megállapításokra 15 napon belül írásban észrevételt tett.

 


Az észrevételeket az ellenőrzés felügyeleti vezetője értékeli abból a szempontból, hogy szükséges-e a jelentéstervezet módosítása, ezt követően az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdése alapján a beérkezett észrevételekre az ÁSZ harminc napon belül írásban válaszol.


Klinga László
felügyeleti vezető