Észrevételek az Ukrán Kulturális Központ jelentéstervezetére

2018-08-09 11:26   |   Feltöltötte: Fehér Piroska

Az Állami Számvevőszék 2018. júliusában küldte meg a Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ ellenőrzéséről készült jelentéstervezetet a Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ intézményvezetője, az Ukrán Országos Önkormányzat Hivatala hivatalvezetője, továbbá az Ukrán Országos Önkormányzat elnöke részére észrevételtétel lehetőségének biztosítása céljából. Az ellenőrzött szervezetek vezetői éltek az ÁSZ tv-ben rögzített észrevételezési jogukkal.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények gazdálkodásának ellenőrzése keretében került sor a Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ 2014. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó ellenőrzésére.

 

Az ellenőrzési programnak megfelelően az ellenőrzés az országos nemzetiségi önkormányzatok által alapított és fenntartott intézmények gazdálkodására, a belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére, a fenntartó önkormányzat által nyújtott támogatás, illetve az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználására jogszabályi előírásoknak való megfelelőségének értékelésére fókuszált.

 

Az ellenőrzés eredményeként az ellenőrzött költségvetési szervek gazdálkodása javulhat, átfogó képet kaphatunk az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények gazdálkodásának sajátosságairól, hiányosságairól és az alkalmazott jó gyakorlatokról, erősítve a társadalmi bizalmat.

 

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellenőrzéssel érintett szervezetek vezetőinek észrevételezésre megküldte az ellenőrzésről készített jelentéstervezetet.

 

A Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ intézményvezetője, az Ukrán Országos Önkormányzat Hivatala hivatalvezetője, továbbá az Ukrán Országos Önkormányzat elnöke éltek az ÁSZ tv. 29. § (2) bekezdésében foglalt észrevételezési jogukkal, írásban észrevételt tettek a jelentéstervezet megállapításaira vonatkozóan.

 

Az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdése alapján az ÁSZ az észrevételekre a beérkezéstől számított harminc napon belül írásban válaszol. Az észrevételeket az ellenőrzés felügyeleti vezetője értékeli, az elfogadott észrevételek alapján az ellenőrzés megállapításait módosítja. Az el nem fogadott észrevételeket az ÁSZ a jelentésben feltünteti és megindokolja, hogy azokat miért nem fogadta el. Az ÁSZ egyidejűleg megkezdi az ellenőrzésről készült számvevőszéki jelentés nyilvánosságra hozatalának előkészítési folyamatát.

 

Varga Edit

felügyeleti vezető

 

Fehér Piroska

számvevő