Észrevételek a Sárvíz és a LŐRINC-MED jelentéstervezetekhez

2018-05-17 14:38:00   |   Feltöltötte: Beck Éva

Megküldte észrevételeit a jelentéstervezet megállapításaival kapcsolatban a Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint a LŐRINC-MED Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője az Állami Számvevőszék (ÁSZ) részére.

 

Az Állami Számvevőszék ellenőrizte a Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-t, valamint a LŐRINC-MED Nonprofit Kft-t az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése keretében, a 2013-2016. közötti időszakra vonatkozóan.


Az Aba Város Önkormányzatának többségi tulajdonában lévő Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. főtevékenységként látja el nyolc települési önkormányzat területén a szakorvosi ellátást Az ÁSZ által észrevételezésre megküldött jelentéstervezetre az előírt 15 napos határidőn belül a gazdasági társaság ügyvezetője tett észrevételt. A tulajdonosi joggyakorló nem élt észrevételezési jogával.

 

A LŐRINC-MED Közhasznú Nonprofit Kft.-t Szentlőrinc Város Önkormányzata és 22 kistérségi önkormányzat alapította az általános-, szakorvosi- és fogorvosi járóbeteg ellátás, valamint egyéb humán egészségügyi szolgáltatások biztosítására, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül. Az ÁSZ által az ellenőrzésről készített és észrevételezésre megküldött jelentéstervezet megállapításaira a LŐRINC-MED Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője tett az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdésében foglalt tizenöt napon belül írásban észrevételt. A tulajdonosi joggyakorló nem élt észrevételezési jogával.


A beérkezett észrevételeket a felügyeleti vezető értékeli, majd a törvényi rendelkezéseknek megfelelően 30 napon belül írásban válaszol. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket átvezeti, az el nem fogadott észrevételeket azok indokainak feltüntetése mellett a nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben szerepelteti.


Dr. Nagy Imre
felügyeleti vezető