Észrevételek a Nicolae Bălcescu Gimnázium ellenőrzése kapcsán

2018-08-09 08:59   |   Feltöltötte: Fehér Piroska

Megküldésre került a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium ellenőrzéséről szóló jelentéstervezet az ellenőrzéssel érintett szervezetek vezetőinek, akik nem éltek az ÁSZ tv-ben foglalt észrevételezési jogukkal, írásban jelezték, hogy nem kívánnak észrevételt tenni.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények gazdálkodásának ellenőrzése keretében került sor Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 2014. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó ellenőrzésére.

 

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) megküldte az Elnöki Értekezleten elfogadott, nem nyilvános jelentéstervezetet az ellenőrzött szervezetek vezetőinek.

 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata elnöke és a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium igazgatója az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdésében foglalt észrevételezési jogával nem élt, írásban jelezte, hogy nem kíván a jelentéstervezet megállapításaira vonatkozó észrevételt tenni.

 

Az ÁSZ belső eljárásrendjének megfelelően megkezdi a számvevőszéki jelentés kiadmányozásának és nyilvánosságra hozatalának előkészítését.

 

Varga Edit

felügyeleti vezető

 

Biró Csaba

számvevő