Észrevételek a Nemzeti Sportközpontok jelentéstervezetéhez

2018-09-05 15:21   |   Feltöltötte: Csepreginé Tancsik Erzsébet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Sportközpontok főigazgatója az ÁSZ törvényben biztosított jogával élve, 15 napon belül írásban észrevételt tett a számvevőszéki jelentéstervezetben szereplő javaslatokat megalapozó megállapításokra.

Az Állami Számvevőszék a törvényi előírásoknak megfelelően 15 napos észrevételezés céljából megküldte a Nemzeti Sportközpontok (NSK) ellenőrzéséről készített jelentéstervezetet az ellenőrzött szervezetek vezetői részére. Melyben értékelte az NSK-ra vonatkozó irányító szervi feladatok ellátását, valamint az intézmény belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését. Értékelte továbbá a pénzügyi és vagyongazdálkodás szabályszerűségét, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését, valamint az integritás szemlélet érvényesülését, a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont beruházás előkészítését.

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az NSK főigazgatója az ellenőrzésről készült jelentéstervezet megállapításaira 15 napon belül írásban észrevételt tett. Az észrevételek a szabályozási környezet kialakításával, a belső ellenőrzés működésével, a pénzügyi és vagyongazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési megállapításokra vonatkoztak.

Az ÁSZ megkezdte az észrevételek kezelését. ÁSZ törvény 29. § (3) bekezdése alapján az ÁSZ a beérkezett észrevételekre harminc napon belül írásban válaszol.

A beérkezett észrevételeket az ellenőrzés felügyeleti vezetője értékeli és megkezdődik a számvevőszéki jelentés összeállítása. Az elfogadott észrevételek alapján az ÁSZ az ellenőrzés megállapításait módosítja, az el nem fogadott észrevételeket a jelentésben indoklás mellett feltünteti.

Salamon Ildikó
felügyeleti vezető
Csepreginé Tancsik Erzsébet
számvevő főtanácsos