Észrevétel tételi lehetőség biztosítása Dunaszeg számára

2019-02-12 11:28   |   Feltöltötte: Vasváriné Molnár Judit

Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése során az Állami Számvevőszék (ÁSZ) Dunaszeg Község Önkormányzata utóellenőrzéséről készült jelentéstervezetét megküldte a polgármester részére 15 napos észrevétel tétel lehetőségének biztosítása céljából.

A rendszeres utóellenőrzések hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához, ezáltal a közpénzügyek rendezettségének javulásához, igazolják, hogy lezárult a következmények nélküli ellenőrzések időszaka. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal és javaslatokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

Dunaszeg község a Nyugat-Dunántúli régióban, Győr-Moson-Sopron megyében található. Állandó lakosainak száma 2018. január 1-jén 2 094 fő volt. A Polgármester 1990. év október 14-e óta tölti be tisztségét, a nyolctagú Képviselő-testület munkáját három állandó bizottság támogatja.

 

 

Az ÁSZ minőségbiztosítási értekezletén elfogadásra került Dunaszeg Község Önkormányzata utóellenőrzéséről készített nem nyilvános jelentéstervezet. A benne foglalt ellenőrzési megállapításokat az ÁSZ az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdése alapján megküldte az ellenőrzött szervezet vezetője részére észrevételtétel lehetőségének biztosítása céljából. Az érintett önkormányzat polgármestere a számvevőszéki jelentéstervezet kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül írásban észrevételt tehet.

 

Az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdése alapján az ÁSZ a beérkezett észrevételekre harminc napon belül a polgármesternek írásban válaszol. A figyelembe vett észrevételek alapján módosítja a jelentéstervezet ellenőrzési megállapítását, a figyelembe nem vett észrevételeket az ÁSZ a számvevőszéki jelentésben indoklás mellett feltünteti.

 

 

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

 

Vasváriné Molnár Judit
számvevő tanácsos