Százhalombatta és Törökszentmiklós megkapta a jelentéstervezetet

2018-12-21 12:09   |   Feltöltötte: Pogány Kinga Beatrix

Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése során az Állami Számvevőszék Százhalombatta Város Önkormányzata és Törökszentmiklós Városi Önkormányzat utóellenőrzéseiről készült jelentéstervezetét megküldte a polgármesterek részére 15 napos észrevétel tétel lehetőségének biztosítása céljából.

A rendszeres utóellenőrzések hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához, ezáltal a közpénzügyek rendezettségének javulásához, igazolják, hogy lezárult a következmények nélküli ellenőrzések időszaka. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal és javaslatokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

 

Százhalombatta Város állandó lakosainak száma 2017. január 1-jén a Központi Statisztikai Hivatal Magyarország közigazgatási helynévkönyv alapján 18 378 fő volt. A polgármester 2014. október 12. óta tölti be tisztségét, a jegyző 2005. április 1-jétől látja el feladatát.

 

Észrevétel tételi lehetőség biztosítása Százhalombatta és Törökszentmiklós számára

 

Törökszentmiklós Város állandó lakosainak száma 2017. január 1-jén a Központi Statisztikai Hivatal Magyarország közigazgatási helynévkönyv alapján 20 073 fő volt. A polgármester 2014. október 12. óta tölti be tisztségét, a jegyző 2017. július 1-jétől látja el feladatát.

 

 

Az Elnöki értekezleten elfogadásra került Százhalombatta Város Önkormányzata és Törökszentmiklós Városi Önkormányzat utóellenőrzéseikről készített nem nyilvános jelentéstervezetek. A benne foglalt ellenőrzési megállapításokat az ÁSZ az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdése alapján megküldte az ellenőrzött szervezet vezetője részére észrevételtétel lehetőségének biztosítása céljából. Az érintett önkormányzatok polgármesterei a számvevőszéki jelentéstervezet kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül írásban észrevételt tehetnek.

 

 

Az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdése alapján az ÁSZ a beérkezett észrevételekre harminc napon belül a polgármestereknek írásban válaszol. A figyelembe vett észrevételek alapján módosítja a jelentéstervezet ellenőrzési megállapítását, a figyelembe nem vett észrevételeket az ÁSZ a számvevőszéki jelentésben indoklás mellett feltünteti.

 

 

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

 

 

Pogány Kinga
számvevő főtanácsos