Észrevétel érkezett Herend utóellenőrzésében

2018-09-15 08:10   |   Feltöltötte: Dr. Pomázi Orsolya
Utoljára frissítve: 2018-09-14 13:32

Herend Város Önkormányzata utóellenőrzésének jelentéstervezetét az Állami Számvevőszék megküldte a város polgármestere részére, aki a jelentéstervezet megállapításaira észrevételt tett.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) stratégiájában célul tűzte ki a számvevőszéki munka hasznosulásának javítását. Ezzel összhangban ellenőrzi, hogy az ellenőrzött szervezetek megvalósították-e a korábbi ellenőrzések során feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése céljából készített intézkedési terveikben vállalt intézkedéseket. Ennek keretében került sor Herend Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzete értékelésének és gazdálkodása szabályosságának ellenőrzéséről szóló jelentés alapján készített intézkedési tervben vállaltak utóellenőrzésére.

 

Az ellenőrzés során arra kerestük a választ, hogy az önkormányzat a számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokra készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta-e.

 

Az Állami Számvevőszékről szóló törvényben foglaltak alapján az ÁSZ észrevételezés céljából megküldte a jelentéstervezetet a polgármesternek mint az ellenőrzött szervezet vezetőjének. A polgármesternek 15 nap állt rendelkezésére, hogy az ÁSZ ellenőrzési megállapításaira írásban észrevételt tehessen. A polgármester a kapcsolódó jelentéstervezet megállapításaira a törvényben rögzített határidőn belül megtette észrevételeit. Az észrevételek a „nem végrehajtottként” értékelt feladatokra vonatkozó megállapításokat érintették.

 

A beérkezett észrevételeket az ellenőrzés felügyeleti vezetője értékeli, majd megkezdődik a számvevőszéki jelentés kiadmányozásának és nyilvánosságra hozatalának előkészítése. Az ÁSZ az elfogadott észrevételek alapján a jelentés megállapításait módosítja, míg az el nem fogadott észrevételeket indoklás mellett feltünteti.

 

Pető Krisztina
felügyeleti vezető