Észrevétel érkezett az MNB ellenőrzésére

2018-07-06 12:34:00   |   Feltöltötte: Právitzné Pejkó Noémi

A Magyar Nemzeti Bank működése szabályszerűségének ellenőrzéséről készült jelentéstervezetet az Állami Számvevőszék (ÁSZ) észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezeteknek, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Államkincstár részére. A jelentéstervezetre az MNB elnöke tett észrevételt.

Az ÁSZ befejezte az MNB működése szabályszerűségének 2016. évi ellenőrzését. Az ellenőrzés célja az MNB alapfeladatai közé nem tartozó tevékenységei és gazdálkodása tekintetében annak értékelése volt, hogy az MNB irányítási, döntéshozatali és ellenőrzési rendszere szabályozottan és szabályszerűen működött-e; az MNB gazdálkodása és a központi költségvetéssel történő elszámolások szabályozottak és szabályszerűek voltak-e; a pénzügyi közvetítőrendszert felügyelő, ellenőrző és szabályozó tevékenysége, valamint szanálási hatósági tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak.

 

Észrevétel érkezett az MNB ellenőrzésére

 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ÁSZ észrevételezés céljából megküldte jelentéstervezetét az ellenőrzött szervezetek vezetői részére. Az MNB elnöke a jelentéstervezet megállapításaira észrevételt tett. A beérkezett észrevételt az ellenőrzés felügyeleti vezetője értékelte, majd megkezdődött a számvevőszéki jelentés kiadmányozásának és nyilvánosságra hozatalának az előkészítése. Az ÁSZ az elfogadott észrevételek alapján a jelentés megállapításait módosítja, az el nem fogadott észrevételek elutasításának indokolását a számvevőszéki jelentésben feltünteti.

 

Dr. Pulay Gyula
felügyeleti vezető


Právitzné Pejkó Noémi
számvevő