Észrevétel érkezett Abony utóellenőrzésében

2019-01-03 10:00   |   Feltöltötte: Igar Tamás

Az Állami Számvevőszék megküldte Abony Város Önkormányzata utóellenőrzésének jelentéstervezetét az ellenőrzéssel érintett szervezetek vezetői részére, akik a jelentéstervezet megállapításaira észrevételt tettek.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) stratégiájában célul tűzte ki a számvevőszéki munka hasznosulásának javítását. Ezzel összhangban ellenőrzi, hogy az ellenőrzött szervezetek hogyan valósították meg intézkedési terveiket, melyeket az ÁSZ korábbi ellenőrzései során feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése céljából állítottak össze. Ennek keretében került sor Abony Város Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzésére, melynek során az ÁSZ célzottan az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzését végezte el.


Az Állami Számvevőszékről szóló törvényben (ÁSZ törvény) foglaltak alapján az ÁSZ észrevételezés céljából megküldte a jelentéstervezetet az önkormányzat polgármesterének és a jegyzőnek, akik az ÁSZ törvény 29. § (2) bekezdés által biztosított 15 napos határidőn belül észrevételt nyújtottak be a jelentéstervezet megállapításaira.


Az ÁSZ törvény 29. § (3) bekezdése alapján az ÁSZ az észrevételekre a beérkezéstől számított harminc napon belül írásban válaszol. Az észrevételeket az ellenőrzés felügyeleti vezetője értékeli, az elfogadott észrevételek alapján az ellenőrzés megállapításait módosítja. Az el nem fogadott észrevételeket az ÁSZ a jelentésben szerepelteti az el nem fogadás indokával együtt. Az ÁSZ az észrevételek kezelését követően megkezdi az ellenőrzésről készült számvevőszéki jelentés nyilvánosságra hozatalának előkészítését.

 

 

Kakas Sándor
felügyeleti vezető