Észrevétel érkezett a Lengyel Iskola jelentéstervezetére

2018-08-09 14:58   |   Feltöltötte: Fehér Piroska

Az Állami Számvevőszék megküldte a Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola ellenőrzéséről készült jelentéstervezetet a Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola intézményvezetője, az Országos Lengyel Önkormányzat Hivatala hivatalvezetője és az Országos Lengyel Önkormányzat elnöke részére észrevételtétel lehetőségének biztosítása céljából. Az Országos Lengyel Önkormányzat elnöke élt az ÁSZ tv-ben rögzített észrevételezési jogával.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények gazdálkodásának ellenőrzése keretében került sor a Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 2014. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó ellenőrzésére.

 

Az ellenőrzési program alapján az ellenőrzés a Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola gazdálkodását, a belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését, az Országos Lengyel Önkormányzat által nyújtott támogatást, illetve az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználását, jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét vizsgálta.

 

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellenőrzéssel érintett szervezetek vezetőinek észrevételezésre megküldte az ellenőrzésről készített jelentéstervezetet.

 

Az Országos Lengyel Önkormányzat elnöke élt az ÁSZ tv. 29. § (2) bekezdésében foglalt észrevételezési jogával, írásban észrevételt tett a jelentéstervezet megállapításaira vonatkozóan.

 

Az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdése alapján az ÁSZ az észrevételekre a beérkezéstől számított harminc napon belül írásban válaszol. Az észrevételeket az ellenőrzés felügyeleti vezetője értékeli, az elfogadott észrevételek alapján az ellenőrzés megállapításait módosítja. Az el nem fogadott észrevételeket az ÁSZ a jelentésben feltünteti és megindokolja, hogy azokat miért nem fogadta el. Az ÁSZ egyidejűleg megkezdi az ellenőrzésről készült számvevőszéki jelentés nyilvánosságra hozatalának előkészítési folyamatát.

 

Varga Edit

felügyeleti vezető

 

Biró Csaba

számvevő