Észrevétel érkezett a JMA jelentéstervezetére

2018-06-13 10:00   |   Feltöltötte: Horváth Tímea

Az Állami Számvevőszék elvégezte a Jobbik Magyarországért Alapítvány ellenőrzését. Az ellenőrzésről készült jelentéstervezetet az ÁSZ megküldte az ellenőrzött szervezet vezetőjének, melyre a kuratóriumi elnök tizenöt napon belül észrevételt tett.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az államháztartásból nyújtott támogatások ellenőrzése keretében a Pártalapítványi törvény alapján kétévente – kötelező jelleggel – ellenőrzi azoknak a pártalapítványoknak a gazdálkodását, amelyek költségvetési támogatásban részesültek. Az ÁSZ a Jobbik Magyarországért Alapítvány (JMA) 2015-2016. évi gazdálkodása törvényességét ellenőrizte.

 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom – a Párt tv.-ben és a Pártalapítványi tv.-ben biztosított lehetőséggel élve – 2011-ben megalapította a Gyarapodó Magyarországért Alapítványt, amelyet a Fővárosi Törvényszék 2011. március 29-én vett nyilvántartásba. Az Alapítvány elnevezése 2015-ben változott Jobbik Magyarországért Alapítványra. Az Alapítvány az ellenőrzött időszakban évente 266,2 M Ft költségvetési támogatásban részesült.

 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Alapítvány törvényesen gazdálkodott-e, az éves számviteli beszámolók és a pártalapítvány tevékenységéről szóló éves jelentések a jogszabályi előírásoknak megfeleltek-e, a könyvvezetés és gazdálkodás során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, belső előírásokat betartották-e. Az ellenőrzés kiterjedt a korábbi számvevőszéki jelentésben fogalt intézkedést igénylő megállapításokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtására is.

 

Az ellenőrzés megállapításait tartalmazó jelentéstervezetet az Elnöki Értekezlet megtárgyalta és elfogadta. A jelentéstervezetet az ÁSZ megküldte az ellenőrzött szervezet vezetőjének. A jelentéstervezet megállapításaira a kuratóriumi elnök 15 napon belül észrevételt tett. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket a számvevőszéki jelentés készítésénél figyelembe veszi, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a végleges jelentésben.

 

Holman Magdolna
felügyeleti vezető

 

Horváth Tímea
számvevő